createaccountlogin

Photometer 8000

photometer 8000

                เครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลาย Muli-Parameter Photometer รุ่น8000 มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสและโปรแกรมสำหรับการตรวจวัดแต่ละพารามิเตอร์ ใช้งานง่าย มีความแม่นยำสูงขนาดเล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานภาคสนาม และยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านสายUSB

-           หน้าจอสัมผัส ใช้งานง่าย

-           เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม

-           ใช้งานง่าย มีโปรแกรมสำหรับทดสอบพารามิเตอร์แต่ละตัว

-           สามารถวัดพารามิเตอร์ได้หลากหลาย (A-Z) เช่น Alkalinity, Al, Br, Ca, Cl, Cu, DO, Fe, Mo, N, etc.

-           ภายในเครื่องเก็บข้อมูลได้ 1000 ตัวอย่าง

-           สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านสาย USB

-           รับประกัน 2 ปี

 

 

 

Copyright @  Siam Pollutek Co.,Ltd. All Right Reseveds.