createaccountlogin

Photometer 7500

photometer 7500

 

                เครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลาย Muli-Parameter Photometer รุ่น 7500 ถูกผลิตมาให้เหมาะสมกับการใช้งานภาคสนาม  สามารถตรวจวัดพารามิเตอร์ได้หลายชนิดโดยตัวเครื่องตั้งค่าโปรแกรมสำหรับการตรวจวัดแต่ละพารามิเตอร์มาให้พร้อมใช้งานง่าย มีความแม่นยำสูงและยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านสายUSB

-           มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่น IP67

-           มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม

-           ใช้งานง่าย มีโปรแกรมสำหรับทดสอบพารามิเตอร์แต่ละตัว

-           สามารถวัดพารามิเตอร์ได้หลากหลาย (A-Z) เช่น Alkalinity, Al, Br, Ca, Cl, Cu, DO, Fe, Mo, N, etc.

-           ภายในเครื่องเก็บข้อมูลได้ 500 ตัวอย่าง

-           สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านสาย USB

-           รับประกัน 2 ปี

Copyright @  Siam Pollutek Co.,Ltd. All Right Reseveds.